Test "Droga do Niepodległości"

Dnia 16 listopada odbył się w naszej placówce test z historii Polski w ramach uczczenia Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Promowanie wiedzy o naszej historii wśród młodego pokolenia ma rozbudzać dumę narodową, pamięć i szacunek do osiągnięć ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Wychowankowie chętnie brali udział w teście, sprawdzając swoją wiedzę historyczną, a nad całością czuwały panie: Justyna Paluch i Alicja Sroka.

dzn