"Bursiane potyczki ortograficzne"

W środowy wieczór odbył się w naszej placówce konkurs ortograficzny, w którym wychowankowie musieli poddać próbie swoją znajomość zawiłości języka polskiego.
Celem konkursu było budzenie szacunku dla języka ojczystego, umiejętność stosowania reguł ortograficznych w praktyce oraz motywowanie do samodzielnej i systematycznej pracy. Organizatorkami tegorocznego dyktanda były panie: Justyna Marut i Dorota Lubojańska - Socha.

dyk