"Stop dopalaczom"

Bursa włączyła się w akcję profilaktyczną „Stop dopalaczom”. W dniu 08.11.2018r. we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli pani Maria Łokaj i pani Magdalena Melanowicz zorganizowały zajęcia warsztatowe prowadzone przez młodszą asystent, panią Iwonę Bielecką. W trakcie zajęć wychowankowie poznali alkogogle i narkogogle – urządzenia symulujące wiele skutków używania alkoholu i narkotyków. Utworzony tor przeszkód był sprawdzianem dla wychowanków w wykonywaniu prostych zadań z założonymi na oczy goglami np. przejście slalomem między pachołkami i przeszkodami, rzut piłeczką do celu, łapanie piłeczki. 

46892103 1749390368505972 5205598610128896000 n