Zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19

Komunikat

Informujemy,że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dopuszcza się możliwość zakwaterowania w bursie byłych wychowanków placówki przystępujących w bieżącym roku szkolnym do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz korzystających z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w zakresie szkoły ponadpodstawowej. Warunkami skorzystania z tej możliwości są:

  1. Zgłoszenie terminu pobytu (2 dni przed planowanym przyjazdem)
  2. Złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie podpisują wychowankowie pełnoletni lub rodzice wychowanków niepełnoletnich. Podpisane oświadczenie należy złożyć w bursie w dniu przyjazdu lub przysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa przebywania na terenie bursy

Dyrektor ZPO-W

Zasady bezpieczeństwa przebywania w bursie w czasie trwania epidemii COVID-19.

WYCHOWANKU,

1. Do bursy przyjmowani są jednie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.

2. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa, z osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie, nie przyjeżdżaj do bursy

3. Zdezynfekuj ręce przy użyciu płynu umieszczonego przy wejściu do bursy .

4. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku, w trakcie rozmowy z pracownikami i mieszkańcami.

5. Zapoznaj się i przestrzegajzasad i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie bursy w czasie epidemii.
6. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans
to min. 2 m.

7. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do kosza i umyj ręce.

8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

9. Używaj tylko własnych przedmiotów, przyborów, książek, kosmetyków, itp.

10. Dezynfekuj ręce przed skorzystaniem z rzeczy, sprzętów lub urządzeń,
   z których korzystają inni.

11. Minimalizuj kontakty z innymi, w przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy. Dziel się swymi wrażeniami za pośrednictwem telefonu, portalu społecznościowego czy komunikatora.

12. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe) i dezynfekuj ręce.  

13. Po wyjściu ze szkoły np. po konsultacji, egzaminie przyjdź bezpośrednio do bursy. Ogranicz do niezbędnego minimum swoje wyjścia poza teren bursy (zakupy poza niezbędnymi, kawiarnie, spotkania towarzyskie).

14. Dbaj o higienę, myj ręce mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

15. Jeżeli poczujesz się źle powiadom o tym niezwłocznie wychowawcę/ pracownika placówki.

16. Zgłoś wychowawcy/ pracownikowi jeżeli w trakcie pobytu w bursie miałeś ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa , z osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie.

17. Dołóż wszelkich starań aby pokój był utrzymany w czystości i higienie, często wietrz swój pokój. Zachowaj zasady ostrożności podczas sprzątania pokoju- załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.

18. W czasie trwania epidemii zawiesza się w bursie odwiedziny gości.

19. Wychowanek w bursie przebywa wyłącznie w celu edukacyjnym
i w terminie wcześniej zadeklarowanym.

20. Osoba niestosująca się do przyjętych ustaleń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie trwania epidemii może utracić prawo do dalszego zakwaterowania.

21. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika placówki lub wychowanka należy wdrożyć postępowanie określone
w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

22. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia koronawirusem pracownika placówki lub wychowanka należy wdrożyć postępowanie określone w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

Oświadczenie rodzica młodzieży niepełnoletniej

Oświadczenie młodzieży pełnoletniej