Informacje dotyczące roku szkolnego 2020-2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. W związku z sytuacją epidemiczną informujemy, że kwaterowanie młodzieży w bursie odbędzie się w dniu 31.08.2020 roku poszczególnych grup wychowawczych wyłącznie w wyznaczonych godzinach:

Grupa I w godzinach od 10 – 12: wychowawcy: mgr Maria Łokaj, mgr Barbara
Korczyńska – Kwitek

Grupa II w godzinach od 12 – 14: wychowawcy: mgr Izabela Jarosz, mgr Rafał Stelmach

Grupa III w godzinach od 14 – 16: wychowawcy: mgr Justyna Kubiak, mgr Alicja Sroka

Grupa IV w godzinach od 16 – 18: wychowawcy: mgr Elżbieta Dubińska, mgr Magdalena Melanowicz

Grupa V w godzinach od 18– 20: wychowawcy: mgr Justyna Marut, mgr Dorota Lubojańska - Socha

Prosimy o przestrzeganie powyższego zapisu. Wychowankowie, którzy nie przyjadą w wynaczynionym terminie nie będą w tym dniu zakwaterowani i proszeni są o przyjazd w dniu

1 września 2020 r.

2. Młodzież zobowiązana jest do pobrania ze strony bursy oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia. Oświadczenie w imieniu wychowanka niepełnoletniego podpisuje rodzic/opiekun prawny, wychowanek pełnoletni podpisuje samodzielnie. Na oświadczeniu należny podać aktualny telefon kontaktowy rodziców/ opiekunów prawnych. Przedłożenie oświadczenia w dniu przyjazdu jest warunkiem zakwaterowania w placówce.

3. W dniu zakwaterowania należy dokonać opłaty za pobyt w placówce. Koszty pobytu w placówce we wrześniu wynoszą :

- opłata stała za zakwaterowanie – 50 zł

- opłata za wyżywienie - 253 zł

- kaucja - 50 zł

4. Młodzież przyjeżdżająca do bursy na rozpoczynający się rok szkolny 2020/ 2021 powinna być zaopatrzona w maseczki, przyłbice, środki higieny osobistej prześcieradło oraz poszewki na kołdrę

i poduszkę.

5. Na poszczególne piętra oraz do pokoi będą mogli wyjść jedynie zakwaterowani wychowankowie bursy.

Podział wychowanków na grupy wychowawcze – grupy w pdf (oddzielnie każda grupa)

Grupa I                  Grupa II                 Grupa III                Grupa IV                 Grupa V

Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka                    Oświadczenie o stanie zdrowia