Procedury bezpieczeństwa w związku z Covid-19

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami w organizacji pracy Bursy Międzyszkolnej wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w placówce znajduje się
w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 14 /2020 z dnia 31.08.2020r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku. W związku z powyższym ustalenia w nim zawarte obowiązują pracowników placówki, wszystkich wychowanków podczas pobytu w bursie oraz ich rodziców.

Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, organizacji żywienia i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

Informuję ponadto, że wszyscy wychowankowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez wychowawców, jednak pokładam głęboką wiarę w pomoc rodziców
w upowszechnieniu określonych w Regulaminie zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, która będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Wprowadzone Procedury stanowią załącznik do niniejszej wiadomości .
Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

                                                                                 Z poważaniem
                                                                                 Teresa Polowska
                                                                      Dyrektor ZPO-W w Stalowej Woli

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

10 zasad dla rodziców

10 zasad dla uczniów