"Andrzejkowe przepowiednie"

W dniu 23.11.2016 w naszej placówce odbył się wieczór wróżb andrzejkowych pt. "Andrzejkowe przepowiednie" połączony z dyskoteką. Każdy mógł wziąć udział w zabawie, dowiedzieć się co czeka go w przyszłości oraz miło spędzić czas ze znajomymi. Imprezę przygotowały panie: Justyna Paluch i Alicja Sroka.

małe

Test "Droga do Niepodległości"

Dnia 16 listopada odbył się w naszej placówce test z historii Polski w ramach uczczenia Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Promowanie wiedzy o naszej historii wśród młodego pokolenia ma rozbudzać dumę narodową, pamięć i szacunek do osiągnięć ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Wychowankowie chętnie brali udział w teście, sprawdzając swoją wiedzę historyczną, a nad całością czuwały panie: Justyna Paluch i Alicja Sroka.

dzn

"Wielki Nauczyciel Miłosierdzia"

W dniu 25.10. 2016r. wychowankowie pod kierunkiem: Marii Łokaj i Magdaleny Melanowicz przygotowali montaż poetycko – muzyczny pt. "Wielki Nauczyciel Miłosierdzia". Celem spotkania było ukazanie sylwetki papieża Jana Pawła II oraz szczególnych relacji jakie łączyły Papieża – Polaka z ludźmi młodymi.

papież

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej

ZPO-W podjęło współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Efektem wzajemnych kontaktów była organizacja spotkania wychowanków bursy z mieszkańcami domu. Młodzież zaprezentowała montaż poetycko – muzyczny poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II pt. "Wielki Nauczyciel Miłosierdzia".

dps

Dzień Nauczyciela 2016

Jak co roku mieliśmy okazję uroczyście obchodzić Dzień Nauczyciela w naszej placówce.Wychowankowie pod kierunkiem pań: Izabeli Jarosz i Barbary Korczyńskiej - Kwitek przygotowały montaż słowno- muzyczny pt. "Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce". Uwieńczeniem wieczoru był występ tańca współczesnego wykonanego przez Klaudię Boroń i Karolinę Paszek. Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs pt. "Wiersz o wychowawcy bursy", w którym zwyciężyła Jolanta Czub, natomiast wyróżnienie otrzymała Beata Bąba. Ponadto wychowanki z bursy przygotowały niespodziankę dla pani Dyrektor i wychowawców w postaci piosenki ułożonej specjalnie na tę okazję.

dzn