MRP

Młodzieżowa Rada Placówki to samorząd mieszkańców stanowiący statutowy organ reprezentujący wychowanków. Samorząd Wychowanków wybierany jest raz w roku przez społeczność placówki. Wychowankowie również dokonują wyboru opiekuna samorządu. Samorząd wraz z opiekunem ustalają plan pracy na bieżący rok szkolny. Na zebraniach podejmowane są ważne decyzje, omawiane są sprawy wychowawcze oraz sprawy związane z życiem kulturalnym naszej placówki. MRP jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez kulturalnych oraz konkursów. W roku szkolnym 2017/2018 skład Młodzieżowej Rady Placówki przedstawia się następująco:

 

z37

 

Przewodnicząca: Maja Gajzler

Zastępca: Bartłomiej Juśko

Sekretarz I: Beata Bąba

Sekretarz II: Mariola Fiedko

 

 Opiekun MRP: mgr Dorota Lubojańska - Socha