MRP

Młodzieżowa Rada Placówki to samorząd mieszkańców stanowiący statutowy organ reprezentujący wychowanków. Samorząd Wychowanków wybierany jest raz w roku przez społeczność placówki. Wychowankowie również dokonują wyboru opiekuna samorządu. Samorząd wraz z opiekunem ustalają plan pracy na bieżący rok szkolny. Na zebraniach podejmowane są ważne decyzje, omawiane są sprawy wychowawcze oraz sprawy związane z życiem kulturalnym naszej placówki. MRP jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez kulturalnych oraz konkursów. W roku szkolnym 2016/2017 skład Młodzieżowej Rady Placówki przedstawia się następująco:

 

Panorama

 

Zastępca: Anita Orzeł          Przewodnicząca: Maja Gajzler          Sekretarz: Sylwia Pęzioł

 

 

 

 

IMG 0016

 

 Opiekun MRP: mgr Dorota Lubojańska - Socha