Przetargi

 L.p.  Data ogłoszenia  Termin
składania ofert
 Tytuł ogłoszenia
1. 09.05.2017 18.05.2017
godz.11:00
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2
Znak sprawy:ZPO-W.224.1.2017

Linki do dokumentów
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ

Uwagi: Warunki określone w punkcie III,3.17 SIWZ są zgodne z art.106 ustawy o podatku Vat.
Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

2. 09.05.2018 21.05.2018
godz.11:00 
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2
Znak sprawy:ZPO-W.224.1.2018

Linki do dokumentów
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ

Uwagi: Warunki określone w punkcie III,3.17 SIWZ są zgodne z art.106 ustawy o podatku Vat.
Informacja z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty

3. 07.05.2019

20.05.2019
godz.11:00

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2
Znak sprawy:ZPO-W.224.1.2019

Linki do dokumentów
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ

Uwagi: Warunki określone w punkcie III,3.17 SIWZ są zgodne z art.106 ustawy o podatku Vat.
Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

4. 03.06.2020

17.06.2020 godz.15:00

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2
Znak sprawy:ZPO-W.224.1.2020

Linki do dokumentów
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ

Uwagi: Warunki określone w punkcie III,3.17 SIWZ są zgodne z art.106 ustawy o podatku Vat.
Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu cz. V