Rekrutacja 2020/2021

 

Dokumenty związane z naborem
do Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Stalowej Woli

 

Informacja dla kandydatów do Bursy Międzyszkolnej
w roku szkolnym 2020/2021

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do bursy w roku szkolnym 2020/2021 mogą składać wnioski w terminie od 15.06. do 21.08.2020 r.
Wniosek podpisany przez rodzica kandydata niepełnoletniego/opiekuna prawnego, bądź kandydata pełnoletniego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów można składać osobiście w placówce, lub listownie na adres placówki z dopiskiem REKRUTACJA.
Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydaci niepełnoletni składali dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi placówki, postępowaniem rekrutacyjnym dostępnymi na naszej stronie http://zpow.stalowowolski.pl/ oraz facebooku placówki:
https://www.facebook.com/278860218892335/photos/p.2625200424258291/2625200424258291/?type=1&theater

 

 

W razie potrzeby prosimy kontaktować się telefonicznie tel: 15 8420637 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Szanowni Rodzice!

Już wkrótce, dotrą do Państwa informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. To ważny dla Państwa moment. Podczas rozmów ze swoimi dziećmi na temat ich planów dotyczących wyboru szkoły, warto wziąć pod uwagę ich zainteresowania
i predyspozycje. Zachęcamy, aby przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły wspólnie ze swoimi dziećmi
poznać oferty edukacyjne stalowowolskich szkół. Im więcej o szkołach będziecie wiedzieli, tym większa będzie gwarancja dobrego wyboru. Cennym źródłem informacji o szkołach w regionie są strony internetowe oraz materiały promocyjne zamieszczone na stronie Powiatu Stalowowolskiego. Zapoznanie się
z propozycjami szkół będzie pomocne przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Istotnym elementem uzupełniającym ofertę edukacyjną, szczególnie dla uczniów zamiejscowych,
jest oferta Bursy Międzyszkolnej funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Stalowej Woli.
Bursa Międzyszkolnato placówka, która na okres pobytu dziecka w Stalowej Woli związanym z nauką, przejmuje funkcje domu rodzinnego.

Nasza placówka zapewnia młodzieży:

  • całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
  • domowe wyżywienie,
  • warunki i pomoc w nauce,
  • atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego,
  • bibliotekę,
  • pokoje cichej nauki,
  • dostęp do WiFi

Bogata oferta naszej placówki przy niskich opłatach, sprawia, że wielu wychowankom, dla których codzienne dojeżdżanie jest niemożliwe lub utrudnione, pozwalakontynuować naukę w wybranej szkole
z terenu całego miasta, towarzyszy dorastaniu w gronie rówieśników oraz zdobywaniu samodzielności
i dojrzałości.

Drodzy Uczniowie!

            Bursa to miejsce, gdzie można zawierać nowe przyjaźnie. Mieszkanie z osobami z jednej klasy, miejscowości ułatwia naukę, a i powroty do domu nie są tak uciążliwe. Przebywając u nas możecie korzystać z oferty kulturalnej Stalowej Woli, chodzić na koncerty, do kina i teatru. W bursie stwarzamy optymalne warunki do nauki, zapewniamy ciszę, pomoc wychowawców i kolegów. Pobyt w bursie jest tańszy niż na stancji, bezpieczniejszy (zawsze masz, do kogo zwrócić się o pomoc), mniej uciążliwy (nie musisz martwić się o przygotowanie posiłków), ciekawszy (wielu przyjaciół, zawsze coś się dzieje).

W imieniu swoim i wszystkich pracowników placówki, zapewniam Was, że dołożymy wszelkich starań,
aby pobyt w naszej bursie był dla Was czasem dobrym, bezpiecznym, spędzanym w troskliwej atmosferze, umożliwiającym odnoszenie sukcesów oraz sprawiającym satysfakcję Wam, Waszym rodzicom
i opiekunom.

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                       Dyrektor i Pracownicy ZPO-W
                                                                                                  w Stalowej Woli

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli odwiedź naszą stronę internetową www.zpow.stalowowolski.pl, profil placówki na Facebooku lub zadzwoń!

                                                                                             

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dokumenty w formacie .doc                                                    Dokumenty w formacie .pdf

imagesWniosek o przyjęcie do bursy                                      pdf buttonWniosek o przyjęcie do bursy

imagesTerminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego    pdf buttonTerminy postępowania rekrutacyjnego

imagesPostępowanie rekrutacyjne                                          pdf buttonPostępowanie rekrutacyjne

imagesOświadczenie                                                            pdf buttonOświadczenie

imagesDeklaracja                                                            pdf buttonDeklaracja

images Zgoda na wykorzystanie wizerunku                       pdf buttonZgoda na wykorzystanie wizerunku

imagesInformacja o przetwarzaniu danych osobowych wychowanka