Rekrutacja 2019/2020

 

Dokumenty związane z naborem
do Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Stalowej Woli

 

Dokumenty w formacie .doc                                                    Dokumenty w formacie .pdf

imagesWniosek o przyjęcie do bursy                                      pdf buttonWniosek o przyjęcie do bursy

imagesTerminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego    pdf buttonTerminy postępowania rekrutacyjnego

imagesPostępowanie rekrutacyjne                                          pdf buttonPostępowanie rekrutacyjne

imagesOświadczenie                                                            pdf buttonOświadczenie

imagesDeklaracja                                                            pdf buttonDeklaracja

images Zgoda na wykorzystanie wizerunku                       pdf buttonZgoda na wykorzystanie wizerunku