Rozkład dnia

Rozkład dnia
w Zespole Placówek
Oświatowo - Wychowawczych

 

  600 -   830    ŚNIADANIE

  800 -   900    PORZĄDKI W POKOJACH

  830 - 1130     NAUKA WŁASNA DLA II ZMIANY

1130 - 1300    I TURA OBIADOWA

1400 - 1630    II TURA OBIADOWA

1600 - 1830     NAUKA WŁASNA

1830 - 2000     KOLACJA

2000 - 2130     CZAS WOLNY / ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE

2130 - 2200    PRZYGOTOWANIA DO CISZY NOCNEJ

2200 -   600   CISZA NOCNA