Statuty

Statuty

         Statut Bursy Międzyszkolnej                  Status SSM                                    Statut ZPO-W

 

załączniki

 

Zał. nr.1 - Regulamin SSM

Zał. nr.2 - MRP

Zał. nr.3 - Rozkład dnia w ZPO-W

Zał. nr.4 - Zadania wychowawcze

Zał. nr.5 - Postępowanie rekrutacyjne

Zał. nr.6 - Zasady BHP i P-poż

Zał. nr.7 - Regulamin wychowanka placówki

Zał. nr.8 - Regulamin pobytu słuczaczy