Kadra

zzz

 

Dyrektor ZPO-W: mgr Teresa Polowska

 

Wychowawcy:

 

GRUPA I:     mgr Alicja Sroka                                                  
GRUPA II:   mgr Justyna Paluch, mgr Magdalena Melanowicz
GRUPA III: mgr Justyna Marut, mgr Dorota Lubojańska - Socha
GRUPA IV:  mgr  Izabela Jarosz, mgr Barbara Korczyńska - Kwitek
GRUPA V:    mgr Maria Łokaj, mgr Elżbieta Dubińska