Kadra

zzz

 

Dyrektor ZPO-W: mgr Teresa Polowska

 

Wychowawcy:

 

GRUPA I:    mgr Dorota Lubojańska-Socha                                                  
GRUPA II:   mgr Maria Łokaj, mgr Barbara Korczyńska - Kwitek
GRUPA III: mgr Izabela Jarosz, mgr Elżbieta Dubińska
GRUPA IV:  mgr  Magdalena Melanowicz, mgr Justyna Paluch
GRUPA V:    mgr Alicja Sroka, mgr Justyna Marut