Kadra

zzz

 

Dyrektor ZPO-W: mgr Teresa Polowska

 

Wychowawcy:

 

GRUPA I:     mgr Izabela Jarosz                                                  
GRUPA II:   mgr Dorota Lubojańska - Socha, mgr Justyna Marut
GRUPA III: mgr Maria Łokaj, mgr Justyna Paluch
GRUPA IV:  mgr  Alicja Sroka, mgr Elżbieta Dubińska
GRUPA V:    mgr Barbara Korczyńska - Kwitek, mgr Magdalena Melanowicz