MRP

Młodzieżowa Rada Placówki to samorząd mieszkańców stanowiący statutowy organ reprezentujący wychowanków. Samorząd Wychowanków wybierany jest raz w roku przez społeczność placówki. Wychowankowie również dokonują wyboru opiekuna samorządu. Samorząd wraz z opiekunem ustalają plan pracy na bieżący rok szkolny. Na zebraniach podejmowane są ważne decyzje, omawiane są sprawy wychowawcze oraz sprawy związane z życiem kulturalnym naszej placówki. MRP jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez kulturalnych oraz konkursów. W roku szkolnym 2022/2023 skład Młodzieżowej Rady Placówki przedstawia się następująco:

 

Przewodniczący: Radosław Wieczorek

Zastępca przewodniczącego: Oliwia Majka

Skarbnik: Ewelina Tofil

Sekretarz: Natalia Korgul

 

Opiekun MRP: mgr Rafał Stelmach

Rzecznik Praw Wychowanka: mgr Dorota Lubojańska – Socha