Kadra

Dyrektor ZPO-W: mgr Teresa Polowska

Wychowawcy:

GRUPA I:     mgr inż Maria Łokaj, mgr Barbara Korczyńska- Kwitek                                                
GRUPA II:   mgr Izabela Jarosz, mgr Rafał Stelmach
GRUPA III:  mgr Alicja Sroka, mgr Justyna Kubiak
GRUPA IV:  mgr  Magdalena Melanowicz, mgr Elżbieta Dubińska
GRUPA V:    mgr Dorota Lubojańska – Socha, mgr Justyna Marut