Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA

Rozkład dnia
w Zespole Placówek
Oświatowo – Wychowawczych

  600 –   830    ŚNIADANIE

  800 –   900    PORZĄDKI W POKOJACH

  830 – 1130     NAUKA WŁASNA DLA II ZMIANY

1130 – 1300    I TURA OBIADOWA

1400 – 1630    II TURA OBIADOWA

1600 – 1830     NAUKA WŁASNA

1830 – 2000     KOLACJA

2000 – 2130     CZAS WOLNY / ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE

2130 – 2200    PRZYGOTOWANIA DO CISZY NOCNEJ

2200 –   600   CISZA NOCNA