Schronisko SSM

SCHRONISKO SSM

 Schronisko ma charakter sezonowy, działa w okresie lipiec- sierpień.

Posiada 30 miejsc noclegowych.
Doba w schronisku trwa od 1700– 1000 dnia następnego.
Przyjmowanie osób do schroniska odbywa się w godzinach 1700– 2100.

 

W schronisku można korzystać z bezprzewodowego Internetu dostępnego w całym budynku, ze świetlicy w której znajduje się telewizor oraz stołówki i aneksu kuchennego wyposażonego w kuchenkę elektryczną, mikrofalówkę, czajnik bezprzewodowy i naczynia.
Pokoje w schronisku wyposażone są w szafy ubraniowe, stół, krzesła, tapczany kołdry, poduszki, koce, bieliznę pościelową, lustro i kosz na śmieci.

Toalety i łazienki wyposażone w umywalki i natryski znajdują się na korytarzu.

Publiczna placówka oświatowo-wychowawcza nosi nazwę Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Stalowej Woli. Schronisko mieści się w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
przy ulicy E. Orzeszkowej 2 . Organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Celem działalności  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest:

– zapewnienie zakwaterowania i wypoczynku szkolnym wycieczkom krajoznawczym, młodzieży
  
akademickiej, nauczycielom, zorganizowanym grupom turystycznym, turystom indywidualnym,
  krajowym i zagranicznym;

– udzielanie informacji turystycznej o regionie;

– stałe zapewnienie poziomu usług noclegowych;

– zwiększanie różnorodności i atrakcyjności świadczonych usług;

– ścisła współpraca z nauczycielami – opiekunami grup w realizacji programu turystycznego,
  kulturalnego i wychowawczego;

– racjonalne udostępnianie zaplecza gospodarczorekreacyjnego i sportowego będącego
  w dyspozycji schroniska;

– dbanie o sprawność i modernizację bazy sprzętowej;

– rozwijanie współpracy z placówkami oświatowymi w regionie oraz władzami lokalnymi
  w zakresie upowszechniania turystyki wśród młodzieży;

– udostępnianie placówki na cele turystycznokulturalne społeczności lokalnej.

Do zadań Schroniska należy:

– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki, jako aktywnych   form wypoczynku;

– prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej;

– zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych;

– zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającej w schronisku.

TABELA OPŁAT ZA NOCLEGI
W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM
W STALOWEJ WOLI

 • Uchwała NR XXXVII/273/2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dn. 30 grudnia 2013 r.
 • Uchwała NR VI/43/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dn. 27 marca 2019 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena za miejsce
w pokoju (zł)

1.

 • Młodzież szkolna, studenci
 • Nauczyciele, nauczyciele akademiccy, pracownicy oświaty, nauczyciele emeryci,
 • Opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej
  i akademickiej

20,00 + podatek VAT

2.

 • Pozostałe osoby

25,00 + podatek VAT

 • Członkowie PTSM i IYHF posiadający ważną legitymację korzystają z 20 % zniżki.
 • Posiadacze Honorowej Odznaki PTSM oraz odznaki „Zasłużony Działacz Turystyki” korzystają
 • z 50 % zniżki.
 • W przypadku występowania obu ulg, przysługuje jedna ulga wyższa.
 • Wszystkie osoby korzystające z noclegów w schronisku zobowiązane są do korzystania z własnej lub
 • wypożyczonej bielizny pościelowej.
 • Niezależnie od opłat za nocleg osoby korzystające z bielizny pościelowej schroniska pokrywają jednorazowo koszty jej prania, w wysokości 9,45 zł  + podatek VAT.
 • Grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) za pobyt dłuższy niż 3 dni korzystają z 10 % zniżki w stosunku do ustalonych opłat.